Menu Zamknij
SPORTOWA EDUKACJA

O NAS

Sportowa Edukacja to firma szkoleniowa. Kształcimy i doszkalamy  instruktorów / trenerów oraz organizujemy kursy potwierdzające wiedzę i umiejętności.

Aby wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom dostosowaliśmy ofertę do potrzeb każdego.

Szkolenia są dla osób które posiadają podstawową wiedzę w danej dziedzinie i chcą jedynie dokształcić się i uzyskać stosowne dokumenty. Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy teoretycznej, regulacji prawnych czy źródeł wiedzy.  Nie uczymy podstaw i zaznaczamy, że kursant zapisujący się na dany kurs powinien posiadać niezbędne minimum wiedzy przed rozpoczęciem kursu.

Jak wyglądają nasze szkolenia?

Szkolenia odbywają się on-line, na których kursantom są przekazywane materiały szkoleniowe lub źródła wiedzy, aktualne przepisy prawne oraz ustawy z którymi musi się zapoznać, aby następnie móc przystąpić do egzaminu. Innowacyjna forma kształcenia na odległość naszym kursantom pozwala uczyć się w dogodnym dla siebie czasie oraz miejscu. Egzamin odbywa się online i składa się z 10 pytań. Należy uzyskać 70% aby zaliczyć egzamin. Więcej informacji w zakładce ,,EGZAMIN”.

Każdy absolwent Akademii Rozwoju i Treningu otrzymuje dokumenty czyli:

-Instruktor/Trener/Menedżer – legitymacje instruktorską, certyfikat i zaświadczenie o odbyciu kursu
– Kursy potwierdzające zdobyte umiejętności (np. Animator sportowy, Taping) – certyfikat i zaświadczenie o odbyciu kursu

Legitymacja instruktorska w wybranej dyscyplinie sportu lub rekreacji ruchowej potwierdza nabytą wiedzę i umiejętności i jest legalnym dokumentem, który umożliwia podjęcie pracy w klubach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych oraz siłowniach na terenie Polski. Każdy wydany przez nas dokument potwierdzający nabytą wiedzę jest rejestrowany i posiada unikalny numer nadania.

Sportowa Edukacja działa w imieniu firmy ART.JUST.-po prostu sztuka sp.z.o.o. i jest wpisana do RIS pod numerem 2.14/00206/2023 oraz numerem REGON: 382399078 . Również nasza kadra jest wpisana do Rejestru Profesjonalnych Kadr Sportowych (dawniejszy Rejestr Instruktorów i Trenerów Sportu) w Polskiej Federacji Sportu pod numerem: #13952 . Działamy zgodnie z polskim prawem na podstawie :

Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857 ze zm.

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1145 ze zm.

Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r., poz. 735)

Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów 

Przypominamy, że prowadzenie zajęć bez wymaganych prawem uprawnień może skutkować odpowiedzialnością prawną zarówno dla pracodawcy jak i osoby prowadzącej zajęcia. Kwalifikacje i wiedzę nabytą przez instruktorów, trenerów lub menedżerów weryfikuje pracodawca np. klub sportowy czy związek.

Sportowa Edukacja zgodnie z prawem nie ponosi odpowiedzialności za nadanie uprawnień i wydanie legitymacji instruktorskiej/trenerskiej. Wyżej opisane działania leżą po stronie kursanta, pracodawcy, związków czy klubów sportowych, którzy są zobowiązani do sprawdzenia wiedzy i umiejętności danej osoby przed zatrudnieniem.


Need a Teacher

Dan Bergeron

Mathematics

Forensic team earns several

Mathematics

Forensic team earns several

Mathematics